ตรวจสอบสถานะการฉีควัคซีนโควิด-19 (สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน)
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)