กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านประสงค์รับการฉีดวัคซีน
(หากโควต้าวัคซีนโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเลือกฉีดเต็มกรุณาเลือกโรงพยาบาลอื่น)
ที่ สถานพยาบาล สถานะ ยืนยันสิทธิ์
1 โรงพยาบาลโรคผิวหนังฯตรัง (20/9/64) คลิก
2 โรงพยาบาลย่านตาขาว (21/9/64) คลิก
3 โรงพยาบาลกันตัง (27/9/64) คลิก
4 โรงพยาบาลปะเหลียน (20/9/64) คลิก
5 โรงพยาบาลนาโยง (20/9/64) คลิก
6 โรงพยาบาลห้วยยอด ​(28​/9/64) คลิก
7 โรงพยาบาลวังวิเศษ (22/9/64) คลิก
8 โรงพยาบาลสิเกา (30/9/64) คลิก
9 โรงพยาบาลรัษฎา (20/9/64) คลิก
10 โรงพยาบาลหาดสำราญ 20/9/64) คลิก